Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 4 August 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
231/TB-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
231-TB-UBND_1.PDF 946.73 KB
231-TB-UBND.doc 464.5 KB