Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 4 August 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
1789/UBND-NV
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
1789-UBND-NV_1.PDF 3.4 MB
1789-UBND-VP.doc 39 KB