Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 28 August 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
271/TB-HĐKTSH
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
271-TB-HDKTSH_1.PDF 1.85 MB
271-TB-UBND.doc 58.5 KB