Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 22 September 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
428/TB-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
428-TB-UBND.doc 47 KB
428-TB-UBND_1.PDF 3.55 MB