Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 30 September 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
489/BC-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
489-BC-HDTD_1.PDF 4.07 MB