Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 6 November 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
614/TB-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
614-TB-UBND.doc 50 KB
614-MP-UBND.doc 46 KB
614-TB-UBND.xlsx 14.08 KB