Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 9 February 2021
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
385/VP-YT
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
385-VP-YT.signed.pdf 529.49 KB
385-VP-YT_1.PDF 1005.33 KB