Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 1 April 2021
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
111/KH-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
111-KH-BCĐ.signed.pdf 540.99 KB
111-KH-BCĐ.doc 97 KB