Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 16 April 2021
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
109/TB-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
109-TB-UBND.doc 91.5 KB
109-UBND-VP_1.PDF 1.85 MB