Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 27 May 2021
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
178/TB-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
178-TB-UBND.doc 42 KB
178-TB-UBND.pdf 346.93 KB
178-TB-UBND.signed.pdf 425.5 KB