Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 31 May 2021
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
197/TB-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
197-TB-UBND.signed.pdf 458.56 KB
197-TB-UBND.doc 54.5 KB