Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 14 June 2021
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
35/TB-HĐND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
35-TB-UBND_1.PDF 1.06 MB