Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 12 April 2022
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
245/TB-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
Phieu_dang_ky_du_tuyen_cap_xa_.docx 20.63 KB