Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 31 October 2022
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
2677/QĐ-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
BIỂU CÔNG KHAI QT 2021 (1).xlsx 71.75 KB