Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 18 November 2022
Số hiệu văn bản
3942/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành
17/11/2022
Ngày hiệu lực
17/11/2022
Lĩnh vực văn bản
Người ký
Lê Tuấn Minh