Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 23 November 2022
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
1066/BC-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
Tổng hợp F0 ngày 22.11.2022.xlsx 1.64 MB