Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 3 February 2023
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
21/KH-BCĐ
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
Phu luc kem theo KH để bao cao .xlsx 13.77 KB