Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Ban biên tập Huyện Văn Lãng on 13 April 2018
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
12/CT-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành