Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 5 June 2018
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
96/GM-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
96-GM-UBND.doc 51.5 KB