Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Giao ban công tác 6 tháng đầu năm 2021 giữa Thường trực Huyện ủy với lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, UBMTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện.

    Ngày 24/06/2021, Thường trực Huyện ủy Văn Lãng tổ chức hội nghị giao ban với lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, UBMTTQ và các Tổ chức chính trị xã hội huyện  6 tháng đầu năm 2021.