Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

GIAO BAN CÔNG TÁC KHOA GIÁO; BAN CHỈ ĐẠO 35, 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

 

Ngày 22/7/2022, Huyện uỷ Văn Lãng tổ chức hội nghị giao ban công tác khoa giáo, Ban chỉ đạo 35, 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

(Toàn cảnh hội nghị)

Trong 6 tháng đầu năm, các ngành trong khối khoa giáo đã bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện chủ chương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tron lĩnh vực của ngành, đơn vị… Hiệu quả hoạt động của khoa giáo từng bước được nâng lên, chất lượng giáo dục được nâng cao, tham gia hội thi giáo viên mầm non giỏi cấp tỉnh 5/6 đồng chí đạt kết quả giỏi, tham gia học sinh giỏi lớp 9 các môn văn hóa cấp tỉnh đạt 13 giải tăng 5 giải so với năm học trước; Công tác phòng, chống dịch, chăm sóc sức khoẻ nhân dân được đảm bảo, tiêm vacxin phòng covid thực hiện theo đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn; Hoạt động văn hoá, văn nghệ thể dục thể thao quần chúng tiếp tục được quan tâm duy trì; công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ trẻ em được chú trọng đã hỗ trợ kinh phí 37,2 triệu đồng mua áo ấm cho 61 trẻ mầm non và 125 học sinh phổ thông có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chính sách người có công, đền ơn đáp nghĩa,tổ chức đi thăm, tặng quà 14 gia đình chính sách, tổng số tiền quà 21.000.000 đồng…

Ban chỉ đạo 35 của huyện đã tập trung tham mưu cho lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin sai sự thật trên các lĩnh vực. Đến nay trên địa bàn huyện có 40 nhóm kín trên ứng dụng mocha 35 với 1109 thành viên (tăng 734 thành viên so với năm 2021), thành lập thêm 9 trang fanpage và 3 group tại cơ sở.

(Đ/c Lương Văn Vị - Phó bí thư Thường trực Huyện uỷ phát biểu tại hội nghị)

Trong 6 tháng cuối năm, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ phối hợp với các cơ quan trong khối khoa giáo tiếp tục triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về lĩnh vực công tác khoa giáo; nâng cao chất lượng công tác quản lý; nắm bắt dư luận; tăng cường công tác giáo dục truyền thống cách mạng; củng cố kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của ban chỉ đạo 35, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các đối tượng sử dụng mạng xã hội phát tán thông tin xấu độc, sai sự thật./.

T/h: Mỹ Hạnh (Trung tâm VHTT&TT Văn Lãng)