Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

HĐND XÃ NHẠC KỲ TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ NHẤT KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021- 2026

          Sáng 30/6/2021, HĐND xã Nhạc Kỳ, huyện Văn Lãng tổ chức kỳ họp thứ nhất khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự và chỉ đạo có đồng chí Lê Tuấn Minh - Phó bí thư Huyện ủy,Chủ tịch UBND huyện, là đại biểu HĐND huyện ứng cử tại xã; và 15 đại biểu HĐND xã.

      Tại kỳ họp, UBBC xã Nhạc Kỳ đã báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ mới 2021- 2026. Theo đó, xã có 3 đơn vị bầu cử với 7 tổ bầu cử, cử tri đi bầu đúng quy định và thời gian với tỷ lệ đạt  100%, không có khu vực bỏ phiếu nào phải bầu lại hoặc bầu thêm. Xã có 15 đại biểu trúng cử vào HĐND cấp xã nhiệm kỳ mới. Trong đó tỷ lệ nữ chiếm 20%; dân tộc thiểu số tỷ lệ 100%;  tỷ lệ người trẻ tuổi 73%;  tỷ lệ tái cử đạt 73%...

( Đ/c: Lê Tuấn Minh, Chủ tịch UBND huyện Văn Lãng, Đại biểu HĐND huyện ứng cử tại xã Nhạc Kỳ phát biểu chỉ đạo kỳ họp)

         Kỳ họp đã thông qua các tờ trình giới thiệu nhân sự, tiến hành bầu cử các chức danh theo quy định  và thông qua các nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử đối với các chức danh HĐND, UBND.