Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA GIÁM SÁT CỦA BAN ĐAI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN VĂN LÃNG TẠI XÃ THUỴ HÙNG NĂM 2023

 

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát số 344/CTr-BĐD ngày 27/02/2023 của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Văn Lãng; Quyết định số 356/QĐ-BĐD ngày 01/3/2023 của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện về việc thành lập các Đoàn kiểm tra năm 2023, sáng ngày 30/5/2023 đoàn kiểm tra số 01 do đồng chí Lý Thế Công đại diện đoàn và các thành viên đại diện cho các cơ quan của huyện đã xuống và làm việc trực tiếp tại xã Thuỵ Hùng huyện Văn Lãng. Tiếp và làm việc với đoàn có đại diện lãnh đạo Uỷ ban nhân dân (UBND) xã Thuỵ Hùng và các đơn vị nhận uỷ thác cấp xã (Hội Phụ nữ, Nông dân và Đoàn Thanh niên).

 Theo Chương trình, kế hoạch Đoàn đến kiểm tra hoạt động tín dụng chính sách của tại xã, hoạt động nhận uỷ thác của các tổ chức Hội, đoàn thể, hoạt động uỷ nhiệm của Ban quản lý tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) và tình hình sử dụng vốn vay của một số hộ vay vốn tại thôn Còn Ngoà, thôn Pác Cáy để nắm tình hình thực tế việc triển khai thực hiện các Chương trình tín dụng chính sách của NHCSXH huyện, lắng nghe ý kiến phản ánh của bà con nhân dân, kiểm tra việc chấp hành các quy định trong quản lý và sử dụng vốn, nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi của các hộ vay vốn và hoạt động nhận uỷ thác, uỷ nhiệm; tại các đơn vị được kiểm tra, các đồng chí trong đoàn đã thẳng thắn trao đổi, làm rõ một số vấn đề liên quan và giải đáp, hướng dẫn cụ thể những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc. Tiếp đó đoàn quay trở về trụ sở UBND xã để làm việc và thống nhất một số nội dung, thông qua báo cáo về công tác triển khai tín dụng chính sách tại địa bàn xã Thuỵ Hùng có một số điểm nổi bật, cụ thể:

Về kết quả thực hiện tín dụng chính sách tại xã Thuỵ Hùng: Trên địa bàn xã hiện đang triển khai cho vay 9 chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ (như: hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, …), tổng dư nợ đến ngày 30/5/2023 là 11.369 triệu đồng, với 207 hộ còn dư nợ. Trong năm 2022 và 5 tháng đầu năm 2023 kết quả hoạt động tín dụng chính sách của toàn xã xếp loại tốt; chất lượng tín dụng tại tổ TK&VV tốt, không có phát sinh nợ quá hạn. Về công tác phối hợp, đoàn kiểm tra đánh giá UBND xã tạo điều kiện cho NHCSXH duy trì và thực hiện tốt công tác giao dịch theo đúng văn bản 4030/NHCS-TDNN của Tổng Giám đốc NHCSXH, tại buổi giao dịch Chủ tịch UBND xã cùng 3 tổ chức Hội, đoàn thể đã phối hợp tốt với NHCSXH trong thực hiện nhiệm vụ, tham dự các phiên họp giao ban đầy đủ. Qua buổi làm việc, đoàn cũng đã đánh giá cao hiệu quả của các chương trình tín dụng chính sách đã góp phần tích cực vào công tác phát triển kinh tế, giảm nghèo trên địa bàn xã. Cụ thể cuối năm 2021 toàn xã có 101 hộ nghèo nhưng tới cuối năm 2022 con số này đã giảm xuống chỉ còn 88 hộ nghèo.

Đoàn kiểm tra làm việc tại nhà hộ vay Luân Thị Tiếp - thôn Còn Ngoà

Đoàn kiểm tra làm việc tại UBND xã Thuỵ Hùng

Phát biểu tại buổi kiểm tra, giám sát đồng chí Lý Thế Công - Đại diện đoàn kiểm tra đã ghi nhận và đánh gia cao tinh thần trách nhiệm cũng như kết quả thực hiện chỉ tiêu tín dụng chính sách của xã Thuỵ Hùng trong thời gian qua, đồng chí cũng đề nghị xã tiếp tục chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao. UBND xã cần thường xuyên rà soát nhu cầu vay vốn các chương trình tín dụng chính sách. Đặc biệt là chương trình hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo…và đảm bảo các hộ có nhu cầu vay vốn và đủ điều kiện đều được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi và nâng mức cho vay. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chế độ chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, biểu dương, khen thưởng kịp thời điển hình tiên tiến về sử dụng vốn vay có hiệu quả vươn lên thoát nghèo; tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc quản lý và sử dụng vốn vay, đưa tổ TK&VV hoạt động nề nếp quy củ, có biện pháp xử lý kịp thời đối với những hộ vay chưa chấp hành trả lãi và gửi tiết kiệm tổ theo Quy ước của tổ.

Kết thúc buồi làm việc, đoàn kiểm tra đã có những đánh giá tích cực về hiệu quả của nguồn vốn tín dụng chính sách trong công cuộc giảm nghèo, góp phần nâng cao đời sống cho bà con nhân dân, tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định, thúc đẩy kinh tế hộ gia đình phát triển đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn xã Thuỵ Hùng.

                           

Nguyễn Thị Mai Hương -  Ngân hàng Chính sách xã hội