Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ Năm, Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021

Ngày 01/7/2021. Huyện ủy Văn Lãng đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ V, tiến hành sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiêm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ huyện ủy. Các cấp, các ngành trên địa bàn huyện Văn Lãng đã tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; triển khai thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu kế hoạch năm 2021; Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; Tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương; Thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid 19 vừa phát triển kinh tế xã hội.