Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị chi trả chế độ trợ cấp theo quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ

    Ngày 23/6/2021, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Lãng tổ chức hội nghị chi trả chế độ trợ cấp theo Quyết định 49 /2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế, cho 111 người là đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, và làm nhiệm vụ Quốc tế theo Quyết định số 62/2911/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ; những người Dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo quyết định 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

(Toàn cảnh hội nghị chi trả chế độ trợ cấp theo quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ)

        Trong đợt này, toàn huyện có 111 đối tượng ở 15 xã, 01 thị trấn được nhận chế độ trợ cấp 1 lần. Trong đó 10 người thuộc đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc theo Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ; 101 đối tượng là dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Tổng số tiền chi trả đợt này là gần 246.800.000 đồng.

(Hình ảnh người dân được chi trả chế độ)

       Đây thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước, nhằm ghi nhận những người đã đóng góp công sức cho sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc và làm nghĩa vụ quốc tế./. 

                                            T/h: Thanh Thế (Trung tâm VH TT và TT Văn Lãng)