Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

HUYỆN VĂN LÃNG: CUNG ỨNG TRÊN 800 TẤN PHÂN BÓN CÁC LOẠI CHO NÔNG DÂN SẢN XUẤT VỤ HÈ THU

 

Vụ hè thu năm nay, Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Lạng Sơn Chi nhánh huyện Văn Lãng đã nhập và cung ứng trên 800 tấn phân bón các loại phục vụ cho nông dân sản xuất. Các loại phân chủ yếu được nhập về là NPK bón lót, NPK bón thúc, Kaly và Đạm các loại... Vụ hè xuân toàn huyện Văn Lãng có khoảng gần 4.000 ha lúa, ngô gần 1.000 ha.