Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1592/UBND-NV 08-07-2020 V/v tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm phát huy kết quả đã đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế chỉ số CCHC năm 2019
3306/QĐ-UBND 26-11-2019 Quyết định V/v giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình bà Triệu Kim Liên, trú tại thôn Thâm Mè A, xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
3305/QĐ-UBND 26-11-2019 Quyết định V/v giao đất không thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình bà Triệu Kim Liên, trú tại thôn Thâm Mè A, xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
3296/QĐ-UBND 25-11-2019 Quyết định V/v thu hồi đất để thực hiện Công Sửa chữa cấp bách hồ Nà Pàn thuộc xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng
3299/QĐ-UBND 25-11-2019 Quyết định V/v thu hồi đất để thực hiện Công Sửa chữa cấp bách hồ Nà Pàn thuộc xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng
3297/QĐ-UBND 25-11-2019 Quyết định V/v thu hồi đất để thực hiện Công Sửa chữa cấp bách hồ Nà Pàn thuộc xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng
3298/QĐ-UBND 25-11-2019 Quyết định V/v thu hồi đất để thực hiện Công Sửa chữa cấp bách hồ Nà Pàn thuộc xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng
2663/UBND-NV 15-11-2019 V/v đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC năm 2020
2635/UBND-TNMT 13-11-2019 V/v góp ý kiến bản dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020
253/BC-UBND 06-07-2019 Báo cáo Tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri các đơn vị hành chính có liên quan đến sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của huyện Văn Lãng
881/UBND-KT&HT 11-04-2019 V/v đảm bảo nguồn cung xăng, dầu trên địa bàn huyện
22/UBND-NV 07-01-2019 V/v báo cáo số lượng, chất lượng; cán bộ, công chức, viên chức năm 2018
3274/QĐ-UBND 20-12-2018 Quyết định V/v thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
3275/QĐ-UBND 20-12-2018 Quyết định V/v thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
2829/UBND-VP 13-11-2018 V/v tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép
2831/UBND-VP 13-11-2018 V/v thống kê danh sách các doanh nghiệp XDCB trên địa bàn
2834/UBND-VP 13-11-2018 V/v thực hiện Thông báo kết luận của Thường trực HĐND tỉnh
2828/UBND-VP 13-11-2018 V/v Triển khai Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018.
2830/UBND-VP 13-11-2018 V/v triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 27/7/2018 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020 và những năm tiếp theo
2832/UBND-VP 13-11-2018 V/v thực hiện các kiến nghị của HĐND tỉnh về công tác quản lý và sử dụng công trình vệ sinh trong các cơ sở giáo dục.
2826/UBND-VP 13-11-2018 V/v tiếp tục thực hiện chế độ đối với cựu thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến
2821/UBND-NV 12-11-2018 V/v đăng ký thời gian tổ chức thi tuyển VCSN năm 2018 huyện Văn Lãng
2770/UBND-VP 07-11-2018 V/v báo cáo kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018.
2764/UBND-VP 07-11-2018 V/v tổng kết thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
2762/UBND-VP 07-11-2018 V/v tăng cường thanh tra, xử lý các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng vi phạm quy định.
2772/UBND-NV 07-11-2018 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ
2765/UBND-VP 07-11-2018 V/v tiếp tục tổ chức rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước
2763/UBND-VP 07-11-2018 V/v kiện toàn đội ngũ cộng tác viên; ban hành quy chế cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL; tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, xử lý, rà soát VBQPPL.
2761/UBND-VP 02-11-2018 V/v Rà soát, đánh giá HTX ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và tiêu thụ nông sản.
2760/UBND-VP 02-11-2018 V/v làm rõ một số thông tin liên quan đến Công ty cổ phần thương mại sản xuất da Nguyên Hồng, tại thôn Nà Loòng, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng
2452/TB-UBND 04-10-2018 Thông báo Một số nội dung trong việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2018
1992/TB-HĐKTSH 10-08-2018 Thông báo Thí sinh đủ điều kiện xét tuyển đặc cách và thời gian, địa điểm, nội dung tổ chức sát hạch
1645/QĐ-UBND 09-07-2018 Quyết định V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện
1644/QĐ-UBND 09-07-2018 Quyết định Về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình bị thu hồi đất để thực hiện dự án Đường phục vụ xuất nhập khẩu, đấu nối từ cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng với Khu kiểm soát Khả Phong (Trung Quốc) - Đợt 3
1645/KH-UBND 04-07-2018 Kế hoạch Tổ chức triển khai việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2018
1646/TB-UBND 04-07-2018 Thông báo Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2018
1206/TB-UBND 17-05-2018 Thông báo Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III, hạng II; giáo viên trung học cơ sở hạng II năm 2018
1200-UBND-NV 17-05-2018 V/v xây dựng kế hoạch biên chế năm 2019
34/TB-UBND 12-04-2018 thông báo tuyển dụng vên chức
99/TB-UBND 09-03-2018 Giấy mời Dự họp về tình hình thực hiện Dự án đầu tư Khách sạn sân golf Hoàng Đồng - Lạng Sơn (74/GM-UBND ngày 09/3/2018).
76/GM-UBND 01-03-2018 Giấy mời Dự họp về tình hình thực hiện Dự án đầu tư Khách sạn sân golf Hoàng Đồng - Lạng Sơn (74/GM-UBND ngày 09/3/2018).
71/GM-UBND 24-02-2018 Giấy mời Kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 tại huyện Cao Lộc (73/GM-UBND ngày 09/3/2018).
16/GM-UBND 08-02-2018 Giấy mời Kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 tại huyện Cao Lộc (73/GM-UBND ngày 09/3/2018).
76/GM-UBND 23-01-2018 Giấy mời Dự họp về tình hình thực hiện Dự án đầu tư Khách sạn sân golf Hoàng Đồng - Lạng Sơn (74/GM-UBND ngày 09/3/2018).