Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đoàn Thanh niên xã Tân Thanh tổ chức tuyên truyền Bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử dại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ngày 23/4/2021 Đoàn Thanh niên xã Tân Thanh phối hợp với các ban ngành đoàn thể, đồn Biên phòng Tân Thanh tuyên truyền lưu động 8/8 thôn về cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân; các nội dung văn bản, quy định về tổ chức cuộc bầu cử; các điểm mới của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; quyền và nghĩa vụ của cử tri...

 

Qua đó giúp thanh niên và người dân hiểu, thực hiện nghiêm túc quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm, tích cực tham gia cuộc bầu cử, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026./.

 

                                                     T/h: Nguyễn Hằng TTVH,TT và TT Văn Lãng