Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 7 July 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
1566/UBND-TCKH
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
1566-UBND-TCKH.doc 46.5 KB
1566-UBND-TCKH.signed.pdf 430.89 KB