Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 8 February 2021
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
47/KH-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
47-KH-UBND.pdf 365.37 KB
47-KH-UBND_1.PDF 2.16 MB
47-KH-UBND.doc 52 KB