Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 3 March 2021
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
09/TB-UBBC
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
09-TB-UBBC_1.PDF 645.66 KB
09-TB-UBBC.pdf 373.47 KB
07-NQ-UBBC_1.PDF 921.25 KB