Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 22 April 2021
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
25/NQ-UBBC
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
25-NQ-UBBC.doc 46 KB