Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 2 June 2021
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
1685a/VP-YT
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
1685a-UBND-VP.signed.pdf 505.89 KB
1685a-UBND-VP.pdf 350.15 KB
1685a-UBND-VP.doc 35.5 KB