Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kết quả Quý I/2021 thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội, Quốc phòng –an ninh trên địa bàn huyện Văn Lãng.

    Trong quý I năm 2021, UBND huyện Văn Lãng đã chỉ đạo, điều hành các ngành, các cấp, UBND các xã thị trấn triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch và đạt được nhiều kết quả. Lĩnh vực kinh tế trên địa bàn huyện được duy trì ổn định. Tổng diện tích gieo trồng ước thực hiện 1.320,7ha, đạt 23,5% kế hoạch. Diện tích làm đất để cấy lúa vụ xuân ước thực hiện 1.465ha, đạt 100% kế hoạch; Chương trình xây dựng nông thôn mới bình quân mỗi xã đạt 12,6 tiêu chí/xã . Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện là 30.200 triệu đồng, đạt 31,71% dự toán. Công tác quản lý thị trường, chống buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, gian lận thương mại tiếp tục được tập trung chỉ đạo thực hiện. Lĩnh vực văn hóa xã hội được cải thiện, an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị trật tự, an toàn xã hội được ổn định. Các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo sự chỉ đạo của cấp trên. Công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện theo đúng tiến độ, thời gian quy định.