Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Văn Lãng tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần ba Lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Văn Lãng khóa XX, Nhiệm kỳ 2021-2026

    Ngày 16/4/2021, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện Văn Lãng tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.  

(Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 -2026)

        Căn cứ kết quả Hội nghị hiệp thương lần 2, huyện Văn Lãng có 58 người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021 -2026. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, 100% người ứng cử đại biểu HĐND huyện Văn Lãng khóa XX đảm bảo sự tín nhiệm của cử tri.

        Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 đã nhất trí đơn xin rút không tham gia ứng cử đại biểu HĐND của 8 người được giới thiệu ứng cử; biểu quyết thống nhất thông qua danh sách 50 người ứng cử đại biểu HĐND huyện Văn Lãng nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó đại biểu nữ chiếm tỷ lệ 42%, đại biểu trẻ tuổi 40%; đại biểu ngoài đảng chiếm 12%; đại biểu tái cử chiến 24%; đại biểu phật giáo 2%.

      Sau khi kết thúc Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, huyện Văn Lãng sẽ tiến hành niêm yết công khai danh sách những người ứng cử tại các địa phương./.

         T/h: Thanh Thế - Nguyễn Hằng (Trung tâm VHTTvàTT Văn Lãng)