Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Văn Lãng Hội nghị chốt quân số, phát lệnh gọi nhập gọi nhập ngũ và thông qua kế hoạch tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021.

    Ngày 19/01/2021, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Văn Lãng tổ chức Hội nghị chốt quân số, phát lệnh gọi nhập ngũ và thông qua kế hoạch tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021.