Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kiểm tra công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại xã Hồng Thái.

    Ngày 29/3/2021. Đoàn công tác Ủy ban bầu cử huyện Văn Lãng đã đến kiểm tra công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại xã Hồng Thái.

    Đến nay,  công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 được Ủy ban bầu cử xã Hồng Thái triển khai thực hiện đảm bảo các bước theo đúng quy trình, quy định và hướng dẫn của cấp trên, đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra. Theo báo cáo, xã có trên 1.400 cử tri được chia thành 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu HĐND xã được bầu là 28 đại biểu với 31 người được giới thiệu ứng cử. Xã đã hoàn thành bước hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026; thành lập các đơn vị bầu cử, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, trang trí, tuyên truyền theo hướng dẫn của cấp trên; tổ chức các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND dân xã nhiệm kỳ 2021-2026. 

                                         ( Hình ảnh tại buổi kiểm tra)

   Kết luận buổi kiểm tra, đoàn công tác bầu cử của huyện đánh giá cao những kết quả xã đạt được. Đồng thời  yêu cầu, Ủy ban bầu cử xã tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử theo kế hoạch, tiến độ đã đề ra. Tập trung tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan. Bên cạnh đó, rà soát, chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, đặc biệt là tại các điểm, khu vực bỏ phiếu; bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian trước, trong và sau diễn ra bầu cử./.

                                                              T/h: Phùng Linh.

                                                (Trung tâm VH, TT và TT Văn Lãng)