Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

KỲ HỌP THỨ NHẤT HĐND HUYỆN VĂN LÃNG KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021-2026

    Sáng 2/7//2021 HĐND huyện Văn Lãng khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh HĐND, UBND huyện, Hội thẩm Nhân dân huyện. Đồng chí Đoàn Thị Hậu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh dự chỉ đạo tại kỳ họp. Tham dự kỳ họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng và 31đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

(Toàn cảnh kỳ họp thứ nhất HDND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026)

    Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Huyện Văn Lãng có 7 đơn vị bầu cử, 149 khu vực bỏ phiếu, số cử tri tham gia bỏ phiếu 34.465/34.465 cử tri đi bầu cử, đạt tỷ lệ 100%. Cử tri toàn huyện bầu được 4/4 vị Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện; 31 vị Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Không có đơn vị phải bầu cử lại, bầu cử thêm.

                     (Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn phát biểu chỉ đạo kỳ họp)

     Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương kết quả huyện Văn Lãng đạt được trong cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026. Nhấn mạnh tầm quan trọng của kỳ họp đầu tiên, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị Đại biểu HĐND huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu, thảo luận dân chủ, sáng suốt lựa chọn những đồng chí có kinh nghiệm, trình độ năng lực để đảm đương, gánh vác trọng trách trong bộ máy chính quyền huyện. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện đã đề ra. Đồng thời có những định hướng chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện trong nhiệm kỳ 2021 -2026 nhằm đạt được kết quả cao nhất.