Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kỳ họp thứ nhất HĐND xã Tân Mỹ khóa XX, Nhiệm kỳ 2021- 2026

    Ngày 01/07/2021, HĐND xã Tân Mỹ đã tổ chức Kỳ họp thứ Nhất, khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

     Kỳ họp đã nghe  báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021-2026. Cuộc bầu cử trên địa bàn xã được tổ chức đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, an toàn và đúng pháp luật; Toàn  xã  có 10 đơn vị bầu cử, với 5327 cử tri; tỉ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%. Xã có 23 đại biểu trúng cử vào HĐND cấp xã, khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Trước, trong và sau bầu cử, tình hình an ninh chính trị - trật tự ATXH được ổn định và giữ vững.