Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Văn Lãng “Tăng tốc giải ngân, đảm bảo chất lượng tín dụng và phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả”

    Để người dân có vốn kịp thời đầu tư phát triển kinh tế, giải quyết việc làm ngay từ những tháng đầu năm 2021, Ngân hàng CSXH huyện Văn Lãng đã đẩy mạnh việc cho vay các nguồn vốn đến với các hộ gia đình có nhu cầu vay vốn và đúng đối tượng thụ hưởng. Tính đến tháng 5 năm 2021, NHCSXH huyện đã thực hiện cho vay hơn 975 lượt khách hàng với số tiền là trên 50 tỷ đồng; Nâng tổng dư nợ của Ngân hàng CSXH huyện lên trên 257 tỷ đồng, tăng hơn 12 tỷ đồng so với đầu năm.