Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN VĂN LÃNG TỔ CHỨC TRIỂN KHAI CHO VAY THEO QUYẾT ĐỊNH 17/2023/QĐ-TTg NGÀY 05/6/2023

 

 

Thực hiện Quyết định số 17/2023/QĐ-TTg ngày 05/6/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn và Quyết định số 92/2009/QĐ-TTg ngày 08/7/2009 về tín dụng đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn.

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 17/2023/QĐ-TTg ngày 05/6/2023, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Văn Lãng đã phối hợp với các tổ chức Chính trị - Xã hội nhận uỷ thác các cấp, tổ chức tuyên truyền đến các đối tượng thụ hưởng về nâng mức cho vay đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn từ 50 triệu đồng lên 100 triệu đồng/người vay và người vay vốn không phải thực hiện đảm bảo tiền vay, quyết định có hiệu lực cho vay kể từ ngày 08/8/2023.

 

 

(Tổ giao dịch lưu động của Phòng giao dịch NHCSXH huyện Văn Lãng tổ chức giải ngân theo Quyết định số 17/2023/QĐ-TTg ngày 05/6/2023 của Thủ tướng Chính Phủ)

 

Từ ngày 08/8/2023 đến ngày 18/8/2023 Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã tổ chức cho vay được 3.750 triệu đồng, với 54 lượt người vay vốn. Đến ngày 18/8/2023 tổng dư nợ Chương trình cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn đạt 65.879 triệu đồng, với 1.521 người còn dư nợ, tăng 3.750 triệu đồng so với ngày 07/8/2023. 

 

Trong thời gian tới Phòng giao dịch NHCSXH huyện Văn Lãng tiếp tục chỉ đạo cán bộ phối hợp với các tổ chức Chính trị - Xã hội nhận uỷ thác và Uỷ ban nhân dân các xã tăng cường công tác tuyên truyền và hướng dẫn các đối tượng thụ hưởng lập hồ sơ vay vốn và thực hiện giải ngân kịp thời để người vay có vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần vào thực hiện mục tiêu chương trình quốc gia phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Văn Lãng./.  

 

Hoàng - Tuấn

Ngân hàng CSXH huyện Văn Lãng