Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN VĂN LÃNG THỰC HIỆN CHO VAY HỖ TRỢ NHÀ Ở THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 28/2022/NĐ-CP NGÀY 26/4/2022 CỦA CHÍNH PHỦ

 

 

Thực hiện Nghị định số 28/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2022 về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế  - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025.

 

Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Văn Lãng đã phối hợp với Phòng Lao động Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện tham mưu cho Ủy ban nhân dân (UBND) huyện ban hành văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát và lập danh sách các hộ gia đình thuộc đối tượng được thụ hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở trình UBND huyện phê duyệt.

Ngày 11/11/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng đã ban hành Quyết định số 3917/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách hộ được thụ hưởng chính sách về hỗ trợ nhà ở và hộ có nhu cầu vay vốn xây mới nhà ở thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào Dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Văn Lãng năm 2022.

 

 

(Giải ngân tiền vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị định số 28/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2022 về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi )

 

Ngay sau khi có quyết định phê duyệt danh sách các hộ gia đình được thụ hưởng chính sách về hỗ trợ nhà ở của UBND huyện Văn Lãng, Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã chỉ đạo cán bộ tín dụng phối hợp với UBND xã, các đơn vị nhận ủy thác cấp xã chỉ đạo Ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn tại các thôn bản tổ chức họp bình xét, lập hồ sơ trình UBND xã xác nhận và gửi NHCSXH phê duyệt giải ngân kịp thời. Đến ngày 21/11/2022 Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã thực hiện giải ngân cho 08 hộ, với tổng số tiền là 320 triệu đồng để xây mới nhà ở tại các xã Bắc La, Thành Hòa, Bắc Việt và Gia Miễn.

Để sớm đưa Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ đi vào cuộc sống, trong thời gian tới Phòng giao dịch NHCSXH huyện Văn Lãng tiếp tục chỉ đạo cán bộ phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn các đối tượng thụ hưởng lập hồ sơ vay vốn và thực hiện giải ngân kịp thời theo quy định, góp phần vào thực hiện mục tiêu chương trình quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn huyện Văn Lãng./.  

 

Hoàng - Tuấn

Ngân hàng CSXH huyện Văn Lãng