Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

UBND huyện Văn Lãng tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Thông tư liên tịch số 34/2009/BGDĐT- BCA về công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các cơ sở giáo dục.

 

Đ/c Đường Thị Xuyến, Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị

 

Thực hiện Thông tư Liên tịch số 34/2009/BGDĐT-BCA của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Công an về công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Năm 2012, Ban chỉ đạo thực hiện thông tư liên tịch số 34 huyện Văn lãng đã được kiện toàn, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Phòng Giáo dục và Đào tạo, Công an huyện đã chủ động phối hợp với các xã, thị trấn, các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch thông tư liên tịch số 34 về công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các cơ sở giáo dục. Qua đó, các đơn vị trường học đã chủ động trong công tác xây dựng đơn vị an toàn, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật, bảo vệ cơ sở vật chất trường lớp, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh an tâm giảng dạy và học tập. Trong năm 2012, ngành Công an huyện đã tuyên truyền Luật an toàn giao thông tại trường học được 11/38 đơn vị trường, với tổng số 2.687 lượt người nghe; Đồn Biên phòng Na Hình, đồn Biên phòng Tân Thanh tổ chức tuyên truyền Luật Đường biên mốc giới, phòng chống các sai phạm về pháo, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội được 8/14 đơn vị ở 5 xã biên giới với tổng số 1.558 lượt người nghe. UBND các xã, thị trấn triển khai tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại các đơn vị trường được 35 cuộc, 4.678 lượt người nghe. Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức nhiều hội thi, cuộc thi chủ đề về: “An toàn giao thông”; “Sáng kiến truyền thông trong phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy”; “Tìm hiểu luật Biên giới”... Qua đó 100%  các đơn vị trường học thực hiện nội dung giáo dục pháp luật, giáo dục ATGT theo đúng quy định; 50/50 đơn vị trường học tổ chức tuyên truyền trong cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh về an ninh trật tự, an toàn giao thông; các sai phạm về pháo, và các tệ nạn xã hội. 100%  trường học trên địa bàn đều xây dựng kế hoạch, thành lập ban chỉ đạo cấp trường về công tác đảm bảo an ninh trong trường học. Những kết quả thực hiện theo Thông tư Liên tịch số 34/2009/BGDĐT-BCA trong năm qua, đã góp phần vào việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn huyện.

 

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, qua thực tế việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch 34/2009/BGDĐT-BCA trên địa bàn huyện Văn Lãng trong năm qua còn những hạn chế tồn tại như: Công tác phối hợp chưa được thường xuyên; Hoạt động tuyên truyền còn mang tính hình thức; Nhận thức về công tác đảm bảo an ninh trật tự trong trường học ở một số cán bộ, giáo viên chưa được đề cao...

Để tiếp tục thực hiện đạt hiệu quả cao Thông tư liên tịch 34/2009/TTLT-BGDĐT-BCA. Huyện Văn Lãng tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đối với công tác giáo dục tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, ý thức trách nhiệm chấp hành pháp luật cho đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trong các nhà trường, cơ sở giáo dục quốc dân. Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các đơn vị lực lượng vũ trang, các đơn vị trường học trong việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, phòng chống tệ nạn xã hội và tội phạm trong nhà trường. Xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong cán bộ, giáo viên, học sinh thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội và tội phạm./.

 

T/h: Hoàng Thu Hường (Đài TT-TH Văn Lãng)