Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

UBND huyện Văn Lãng tổ chức Hội nghị tập huấn, sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

 

Ngày 13/4/2023, UBND huyện Văn Lãng tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Tham dự tập huấn trực tiếp tại huyện có lãnh đạo các cơ quan chuyên môn và công trách phụ trách cập nhật phần mềm quản lý hồ sơ; viên chức quản lý và viên chức phụ trách cập nhật phần mềm quản lý hồ sơ của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện. Tham dự trực tuyến tại điểm cầu các xã, thị trấn là lãnh đạo, công chức do UBND xã cử tham dự để cập nhật phần mềm; viên chức quản lý các trường học, viên chức phụ trách cập nhật phần mềm và tổ trưởng các tổ chuyên môn của các trường đóng trên địa bàn các xã.

Qua tập huấn báo cáo viên của Viễn thông tỉnh Lạng Sơn đã thông tin, giới thiệu đến các cơ quan, đơn vị các chức năng, tính năng mới nâng cấp, bổ sung của phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn; hướng dẫn truy cập, bổ sung, chuẩn hóa thông tin hồ sơ cá nhân trên phần mềm, đảm bảo đáp ứng đầy đủ các trường thông tin theo quy định; hướng dẫn nghiệp vụ tra cứu, báo cáo thống kê, khai thác thông tin, dữ liệu trên phần mềm phục vụ công tác tổ chức cán bộ, đảm bảo đáp ứng yêu cầu kết nối liên thông, đồng bộ, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ quản lý.

Phòng Nội vụ huyện Văn Lãng