Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Ủy ban bầu cử huyện Văn Lãng tổ chức kiểm tra công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại xã Bắc Việt

      Ngày 30/03/2021, Ủy ban bầu cử huyện Văn Lãng do đồng chí Đường Thị Xuyến - Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn, đã tổ chức kiểm tra công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại xã Bắc Việt.

(Đồng chí Đường Thị Xuyến – Phó chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra)

     Công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 được Ủy ban bầu cử xã Bắc Việt triển khai thực hiện đảm bảo các bước theo đúng quy trình, quy định và hướng dẫn của cấp trên, đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra. Theo báo cáo, xã có trên 2.267 cử tri được chia thành 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu HĐND xã được bầu là 19 đại biểu với 35 người được giới thiệu ứng cử. Xã đã hoàn thành bước hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026; thành lập các đơn vị bầu cử, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, trang trí, tuyên truyền theo hướng dẫn của cấp trên; tổ chức các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND dân xã Bắc Việt nhiệm kỳ 2021-2026. 

      Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác bầu cử của huyện đã đánh giá những kết quả xã đạt được. Đồng thời yêu cầu, Ủy ban bầu cử xã Bắc Việt tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử theo kế hoạch, tiến độ đã đề ra. Tập trung tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan. Bên cạnh đó, rà soát, chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, đặc biệt là tại các điểm, khu vực bỏ phiếu; bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian trước, trong và sau diễn ra bầu cử, cũng như chủ động xây dựng các phương án bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19./.

T/h: Thanh Thế (Trung tâm VHTT và TT Văn Lãng)