Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

UỶ BAN MTTQ THỊ TRẤN NA SẦM: HỘI NGHỊ PHẢN BIỆN XÃ HỘI DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG ỦY VỀ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIẢI TỎA LÒNG ĐƯỜNG, VỈA HÈ CÁC TUYẾN ĐƯỜNG NỘI THỊ.

 

         Sáng 12/9, UBMTTQ thị trấn Na Sầm tổ chức Hội nghị phản biện dự thảo nghị quyết của Đảng ủy về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giải tỏa lòng đường, vỉa hè các tuyến đường trên địa bàn thị trấn.