Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Văn Lãng: 140 đại biểu tập huấn nghiệp vụ điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2021

    Ngày 5/3/2021, huyện Văn Lãng tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2021. Cho 140 học viên là thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực tổng điều tra cấp huyện, Ban Chỉ đạo cấp xã và điều tra viên các xã thị trấn, các đơn vị trường học trên địa bàn huyện.

(Toàn cảnh hội nghị triển khai phương án và tập huấn nghiệp vụ tổng điều tra kinh tế năm 2021)

     Tại hội nghị các đại biểu đã được truyền đạt các nội dung liên quan đến Tổng điều tra kinh tế năm 2021; hướng dẫn nội dung, phương pháp thu thập thông tin phiếu sự nghiệp; hướng dẫn nội dung, thu thập thông tin phiếu hành chính; hướng dẫn trang wed điều hành tác nghiệp; hướng dẫn phần mềm thu thập thông tin trên Wedform đối với 02 loại phiếu hành chính và sự nghiệp; công tác phân cấp cho Giám sát viên; công tác kiểm tra, giám sát.

      Theo kế hoạch, cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 bắt đầu tiến hành từ ngày 1/3, đối tượng điều tra là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, các đơn vị hành chính, tổ chức hành chính - xã hội. Giai đoạn 2 bắt đầu từ ngày 1/7, đối tượng điều tra là cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, cơ sở tôn giáo. Đây là cuộc tổng điều tra có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm thu thập những thông tin cơ bản trên lĩnh vực kinh tế - xã hội phục vụ việc đánh giá và xây dựng kế hoạch, hoạch định chính sách, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

    Hội nghị cũng dành thời gian cho các đại biểu thảo luận về những nội dung liên quan đến cuộc điều tra này. Qua đó, góp phần hoàn thành nội dung cũng như tiến độ cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính trên địa bàn huyện Văn Lãng năm 2021./.

T/h: Thanh Thế (Trung tâm VHTT và TT Văn Lãng)