Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

VĂN LÃNG BỒI DƯỠNG LLCT VÀ NGHIỆP VỤ CHO CÁN BỘ HỘI CỰU CHIẾN BINH CƠ SỞ NĂM 2020

Từ ngày 21 - 23/ 5/ 2020, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Văn Lãng phối hợp với Hội cựu chiến binh huyện tổ chức Lớp bồi dưỡng lý luận Chính trị và nghiệp vụ cho 79 đồng chí là chi hội trưởng , chi hội phó hội cựu chiến binh cơ sở năm 2020.

h1_6.jpg

h2_3.jpg

Trong thời gian 03 ngày các học viên được học tập và nghiên cứu các chuyên đề: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; Hệ thống chính trị ở Việt Nam; Vị trí, vai trò, mục đích, chức năng và nhiệm vụ của Hội cựu chiến binh Việt Nam; Xây dựng tổ chức Hội Cựu chiến binh cơ sở trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; Một số công tác nghiệp vụ của Hội Cựu chiến binh cơ sở; Thông tin thời sự chính sách, tình hình kinh tế xã hội quý I năm 2020.

h3_5.jpg

h4_2.jpg

 

Chương trình bồi dưỡng là những chuyên đề thiết thực đối với đội ngũ cán bộ, hội viên hội cựu chiến binh cơ sở….Qua đó, góp phần tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác hội và nhiệm vụ được giao tại địa phương, đơn vị.

                                T/h: Nguyễn Hằng TTVHTT và TT Văn Lãng