Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

VĂN LÃNG BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘI NÔNG DÂN NĂM 2023

 

 

Ngày 31/7/2023, Hội Nông dân huyện Văn Lãng phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội Nông dân năm 2023 cho trên 100 cán bộ hội nông dân cơ sở.