Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

VĂN LÃNG BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO NĂM 2021

Ngày 28/4/2021 Ban Tuyên giáo Huyện ủy Văn Lãng đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2021 cho 76 học viên là cán bộ tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc Huyện ủy Văn Lãng.

Trong thời gian tập huấn các đại biểu được học tập các chuyên đề về nghiệp vụ: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác tuyên giáo ở cơ sở; nắm bắt dư luận xã hội và xử lý tình huống có vấn đề “ Điểm nóng cơ sở”, Nội dung tuyên truyền miệng và tổ chức hoạt động của báo cáo viên, tuyên truyền viên; kỹ năng tổ chức một buổi tuyên truyền miệng..